FAQ

Často kladené otázky

  

Proč jsou vaše potraviny dražší?

Nízká cena potravin z konvenčního zemědělství je do značné míry vykoupena náklady, které se do této ceny nepromítají. Je sice dosahováno vysokých výnosů, dochází ale k drancování půdy, jejímu ochuzování o humus, k masivní erozi a ztrátě úrodnosti a ke kontaminaci pitné vody dusičnany z nadměrného minerálního hnojení. Používá se množství chemických postřiků, které jsou sice dnes považovány za zdraví neškodné, přesto se však množí vědecké studie, které prokazují škodlivé zdravotní účinky i u těch nejběžnějších. I kdyby byly podrobeny sebelepšímu zkoumání, pořád bude platit, že jsou to látky přírodě cizí, nejsou milióny let prověřené evolucí a nejsou zapojené do přírodních koloběhů. Nikdo nemůže s jistotou říci, kde a jak se nám jejich působení vrátí. Zvířata chovaná v konvenčních velkochovech jsou zbavena své důstojnosti, možnosti pohybu a uspokojování svých přirozených životních potřeb. Za nízkou cenu konvenčních potravin tedy platí či budou platit jiní.

My nechceme žít na dluh. Nechceme žít na úkor budoucnosti a našich dětí, nechceme, aby naše konání bylo vykoupeno poškozeným zdravím našich bližních i nás samotných, utrpením chovaných zvířat ani životy divokých organismů. Cena biopotravin je vyšší, protože se více blíží skutečné ceně jídla.

 

JSOU BIOPOTRAVINY OPRAVDU KVALITNĚJŠÍ NEŽ TY BĚŽNÉ?

Kvalita je komplexní pojem, který zahrnuje řadu faktorů. Následující tvrzení vycházejí z výsledků odborných studií.

Z hlediska obsahu nežádoucích látek je nejvýraznějším rozdílem nižší obsah reziduí pesticidů, kterých je např. u biozeleniny průměrně 700 krát méně než u konvenční. Také obsah dusičnanů bývá nižší, u biozeleniny v průměru o 10 – 40 %.

Z hlediska nutričního složení bývají biopotraviny bohatší na vitamin C a sekundární metabolity s antioxidačním účinkem, v obsahu minerálů se naopak nepotvrdil významný rozdíl. Obilí mívá nižší obsah bílkovin, což může zhoršovat jeho vhodnost pro současné pekařské technologie, zato však mají tyto bílkoviny mnohem vyváženější složení aminokyselin. U mléka z ekologických chovů byl zase prokázán vyšší obsah zdraví prospěšných nenasycených mastných kyselin včetně omega-3.

Někdy bývá bioobilí přisuzován vyšší obsah mykotoxinů z důvodu nepoužívání fungicidních postřiků. Tento předpoklad se však opakovaně nepotvrdil, a to ani v testech, které si necháváme sami zpracovávat. Obilí, které totiž není hnojeno vysokými dávkami dusíkatých hnojiv, bývá přirozeně méně náchylné k napadení houbovými chorobami.

Biozelenina a biobrambory vykazují také mnohem lepší skladovatelnost, a to z důvodu nižšího obsahu vody ve svých pletivech. Také zpracování bioproduktů na biopotraviny je přirozenější, zachovává původní kvalitu a není při něm povoleno použití celé řady přídatných látek a náhražek, které se v konvenčních potravinách staly již normou.

 

 POZNÁM NA CHUTI ROZDÍL MEZI BĚŽNOU POTRAVINOU A BIO?

Zaručit vám to nemůžeme. Záleží hodně na tom, jak máte chlupatý jazýček, jaké jsou vaše chuťové preference a jaké odrůdy mezi sebou porovnáváte. Obecně se ale dá říci, že biopotraviny mívají plnější chuť a působí méně vodnatě. Zajímavé studie byly prováděny na potkanech, kterým byly předkládány různé druhy krmiv z ekologické a konvenční produkce. Zvířata vždy konzumovala biokrmiva raději, a biomrkvi dávala přednost dokonce z 80 %.

 

JAK DLOUHO HOSPODAŘÍTE EKOLOGICKY?

K ekologickému způsobu hospodaření se Bemagro přihlásilo v roce 2006, kdy vstoupilo do přechodného období.

 

JAKÉ ODRŮDY PĚSTUJETE?

U obilí nepoužíváme vysoce výnosné hybridní odrůdy, které se nedají volně množit bez ztráty svých původních vlastností. Samozřejmostí je nepěstování geneticky modifikovaných plodin. Do značné míry se snažíme o používání vlastních osiv, například u špaldy a pohanky se nám podařilo množit si vlastní osivo již více jak šest let aniž by se to negativně projevilo na výnosu či zdravotním stavu. Hledáme odrůdy, které nemusí být nutně velmi staré, ale takové, které dobře zapadnou do našich podmínek.

  

Máte vlastní obchod?

Vlastní faremní prodejnu nemáme, protože to k nám je pro většinu potenciálních zákazníků daleko. Snažíme se však rozšiřovat síť obchodů, ve kterých jsou naše výrobky k dostání. Region Českokrumlovska a Českobudějovicka zavážíme sami, na distribuci do ostatních částí republiky spolupracujeme s firmou Country Life. 

  

JE MOŽNÉ ZAKOUPIT I NEPASTEROVANÉ MLÉKO?

Možné to je, ale pouze ze dvora. Prodej nepasterovaného mléka probíhá každé pondělí a pátek na kravíně v Meziříčí, a to pouze do vlastních přinesených obalů. 

 

BUDETE ROZŠIŘOVAT SORTIMENT MLÉČNÝCH VÝROBKŮ?

Rozšiřování či upravování sortimentu do budoucna plánujeme, např. o ochucené tvarohy či další druhy sýrů. V tomto směru chceme reagovat hlavně na zájem a poptávku našich zákazníků.

  

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.