O nás

Bemagro je biodynamický statek se sídlem v Malontech, v podhůří Novohradských hor a v nejjižnějším cípu jižních Čech. Je to oblast, která díky své příhraniční poloze zůstala takřka nedotčena průmyslem a také hustota osídlení je tu nižší než ve většině vnitrozemí. Zvlněná krajina je pokryta mozaikou lesů, remízků, luk, pastvin, polí a vodních ploch, které při pohledu z ptačí perspektivy působí malebně a čistě. Tyto plošky jsou protkány sítí cest a silnic spojujících osady roztroušené po kraji. Kdo umí v této mozaice číst, rozpozná i polohu zaniklých vesnic, ozvěnu desítek let staré minulosti.

V této krajině hospodaříme. Většina z našich 1920 ha je tvořena loukami a pastvinami, přibližně čtvrtinu zaujímá orná půda. Pěstujeme jetelotrávu, 7 – 8 druhů obilnin, pohanku a v menší míře brambory a zeleninu. Většina vypěstovaného obilí se používá jako krmivo pro dobytek. Chováme přibližně 300 dojnic a 60 krav masného plemene Hereford. V roce 2016 jsme dokončili stavbu vlastní mlékárny, ve které malou část naší produkce mléka zpracováváme na jogurty, tvaroh a několik druhů sýrů, včetně zrajících. Snažíme se věnovat pozornost i krajině kolem nás a vracet do ní to, o co byla v průběhu kolektivizace připravena. Sázíme stromořadí, zakládáme meze, případně budujeme tůňky. Na to vše je nás 55 spolupracovníků, převážně místních.

Od roku 2006 dodržujeme zásady ekologického zemědělství a naše velikost a malé procento zornění nám poskytují tu výhodu, že naše pole téměř nesousedí s plochami konvenčních zemědělců. V roce 2015 jsme navíc získali i certifikaci pro biodynamické zemědělství a právo používat pro naše produkty ochrannou známku Demeter.

Principy ekologického zemědělství jsou mezi lidmi již docela známé:

Ke hnojení používáme hnůj, kejdu a kompost, který si sami připravujeme. Jako prevenci chorob a škůdců rostlin dodržujeme pestrý osevní postup a zásady správného střídání plodin. Plevele udržujeme pod kontrolou vhodným zpracováním půdy a pěstováním konkurenčně silných odrůd. Snažíme se k půdě přistupovat citlivě a nenechávat ji dlouho bez rostlinného pokryvu. To půdě nesvědčí.

U zvířat respektujeme jejich přirozené potřeby a chováme se k nim ohleduplně. Krávy mají každodenní přístup na pastvu a v zimě alespoň do výběhu. I jejich krmivo musí být v bio kvalitě a musí být pro daný druh přirozené. Pokud jsou nemocná, mohou být léčena, ale pro použité léky platí dvojnásobné ochranné lhůty. Na prvním místě je nedopustit utrpení zvířat, která máme ve své péči.

Naproti tomu biodynamické zemědělství je v České republice poměrně neznámé, ačkoli v sousedním Německu sahá jeho tradice až do 20. let minulého století. Bylo vlastně jedním z prvních směrů ekologického zemědělství. Nabízí něco víc než běžné bio? Jednoznačně ano. 

Zde je výčet některých zásad, které jdou nad rámec toho, co je vyžadováno v ekologickém zemědělství:

- Zemědělský podnik musí chovat zvířata, protože jen s nimi je zemědělský organismus kompletní a mohou v něm probíhat všechny důležité koloběhy.

- Většina krmiva pro zvířata musí pocházet z vlastního podniku.

- Je striktně zakázáno odrohování krav.

- Krávy nesmí být krmeny výhradně siláží nebo senáží, a kromě zelené pastvy musí část krmiva tvořit seno.

- Na všechny plochy musí být aplikovány biodynamické preparáty vyrobené z bylin, minerálů a kravského trusu, které mají ozdravné působení na půdu a celý zemědělský organismus.

- Nejsou povoleny hybridní odrůdy obilnin.

- 10% ploch musí být věnováno podpoře biodiverzity.

- Při zpracování zemědělských produktů a výrobě potravin jsou povoleny jen ty přísady, bez nichž se výrobní postup nemůže obejít. Není povoleno jodidování soli, používání dusitanů ani tzv. přírodních aromat.

- Není povolena homogenizace mléka, ani jeho vysokoteplotní ošetření.

Bylo by však hrubým zjednodušením, kdybychom podstatu biodynamiky omezili na ocitování několika bodů ze směrnic. Za tímto způsobem hospodaření se skrývá celý myšlenkový systém, jehož základy položil ve 20. letech minulého století rakouský filozof a mystik Rudolf Steiner. Jeho přednášky a knihy pokrývají obrovskou škálu témat a stály nejen u zrodu biodynamického zemědělství, ale i filozofického směru antropozofie, Waldorfského školství, anthropozofické medicíny a umělecké formy eurytmie.

Biodynamické hospodaření pro nás není nějaký cílový stav. Je to cesta. A naším úkolem je se na té cestě stále učit. Máme představy, kam bychom chtěli dojít a snažíme se tyto představy postupnými kroky naplňovat. Rádi bychom, aby mnohem větší podíl našeho mléka zůstával doma, v Čechách. Rádi bychom, aby se naše potraviny dostaly k těm, kteří o jejich kvalitu stojí a kteří ji ocení. A k tomu nám slouží i tyto stránky.  Chceme poznat naše zákazníky, být s vámi v kontaktu a reagovat na vaše podněty. Chceme, aby náš obchod byl založen na dobrých vztazích, kvalitních službách a ceně, která odpovídá kvalitě výrobku a vloženému úsilí. Dejte nám vědět, jak se nám to daří.

Záznamy nebyly nalezeny...

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.