O nás

Bemagro je ekologický statek se sídlem v Malontech, v podhůří Novohradských hor a v nejjižnějším cípu jižních Čech. Je to oblast, která díky své příhraniční poloze zůstala takřka nedotčena průmyslem a také hustota osídlení je tu nižší než ve většině vnitrozemí. Zvlněná krajina je pokryta mozaikou lesů, remízků, luk, pastvin, polí a vodních ploch, které při pohledu z ptačí perspektivy působí malebně a čistě. Tyto plošky jsou protkány sítí cest a silnic spojujících osady roztroušené po kraji. Kdo umí v této mozaice číst, rozpozná i polohu zaniklých vesnic, ozvěnu desítek let staré minulosti.

V této krajině hospodaříme. Většina z našich 1920 ha je tvořena loukami a pastvinami, přibližně čtvrtinu zaujímá orná půda. Pěstujeme jetelotrávu, 7 – 8 druhů obilnin, pohanku a v menší míře brambory a zeleninu. Většina vypěstovaného obilí se používá jako krmivo pro dobytek. Chováme přibližně 300 dojnic a 60 krav masného plemene Hereford. V roce 2016 jsme dokončili stavbu vlastní mlékárny, ve které malou část naší produkce mléka zpracováváme na jogurty, tvaroh a několik druhů sýrů, včetně zrajících. Snažíme se věnovat pozornost i krajině kolem nás a vracet do ní to, o co byla v průběhu kolektivizace připravena. Sázíme stromořadí, zakládáme meze, případně budujeme tůňky. Na to vše je nás 55 spolupracovníků, převážně místních.

Od roku 2006 dodržujeme zásady ekologického zemědělství a naše velikost a malé procento zornění nám poskytují tu výhodu, že naše pole téměř nesousedí s plochami konvenčních zemědělců. 

 

Ekologické zemědělství

Principy ekologického zemědělství jsou mezi lidmi již docela známé:

bio(eu)-logoKe hnojení používáme hnůj, kejdu a kompost, který si sami připravujeme. Jako prevenci chorob a škůdců rostlin dodržujeme pestrý osevní postup a zásady správného střídání plodin. Plevele udržujeme pod kontrolou vhodným zpracováním půdy a pěstováním konkurenčně silných odrůd. Snažíme se k půdě přistupovat citlivě a nenechávat ji dlouho bez rostlinného pokryvu. To půdě nesvědčí.

U zvířat respektujeme jejich přirozené potřeby a chováme se k nim ohleduplně. Krávy mají každodenní přístup na pastvu a v zimě alespoň do výběhu. I jejich krmivo musí být v bio kvalitě a musí být pro daný druh přirozené. Pokud jsou nemocná, mohou být léčena, ale pro použité léky platí dvojnásobné ochranné lhůty. Na prvním místě je nedopustit utrpení zvířat, která máme ve své péči.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.